Strona główna

Otwarcie nowej oczyszczalni ścieków w Rosnowie!

Czytaj więcej

WYTWARZANIE, OCZYSZCZANIE

PRZESYŁ I DYSTRYBUCJA WODY I CIEPŁA

BY ŻYŁO SIĘ CIEPŁO I ZDROWO

Posiadamy Certyfikat GREEN CERTIFICATE

Certyfikat stanowi zobowiązanie do ciągłego, kompleksowego tworzenia i udoskonalania proekologicznych rozwiązań, działań i zachowań.

Posiadamy Certyfikat GREEN CERTIFICATE

Certyfikat stanowi zobowiązanie do ciągłego, kompleksowego tworzenia i udoskonalania proekologicznych rozwiązań, działań i zachowań.

AKTUALNOŚCI

Otwarcie Oczyszczalni Ścieków

Elektrociepłownia Rosnowo Spółka z o.o. powstała w 2011 roku. Głównym udziałowcem Spółki jest Gmina Manowo, której Wójt Pan Roman Kłosowski podjął decyzję o jej zawiązaniu i powierzył obowiązki Prezesa Panu