Certyfikaty

Green Certyfikat dla Elektrociepłowni

Kolejny sukces Elektrociepłowni Rosnowo spółka z o.o. Tym razem, podczas gali III Targów Ekologicznych w Kołobrzegu, firma została uhonorowana tytułem Green Certificate.  14 września Prezes Zarządu Spółki odebrał z rąk Prezesa Polskiej Fundacji Ekologicznej certyfikat, poświadczając tym samym, że niezależnie od okoliczności będzie realizować wcześniej ustaloną strategię ekologiczną. Spółka

otrzymała go za prowadzenie działalności zgodnie z zasadami  zrównoważonego rozwoju, poszanowania środowiska, gospodarki i społeczeństwa. Sukces Elektrociepłowni  Rosnowo sp. z o.o. jest tym większy, że kołobrzeskie Targi Ekologiczne to jedne z ważniejszych wydarzeń związanych z ochroną środowiska. Organizowane między innymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gromadzą przedstawicieli władz centralnych, samorządu, nauki, biznesu, NGO oraz mediów.  Certyfikat ten stanowi zobowiązanie do ciągłego i kompleksowego tworzenia i udoskonalania proekologicznych rozwiązań i działań- tłumaczy Prezes Robert Murii. Gratulujemy!