Ścieki

Ścieki

Elektrociepłownia Rosnowo Spółka z o.o.

Elektrociepłownia Rosnowo Spółka z o.o. powstała w 2011 roku.

Głównym udziałowcem Spółki jest Gmina Manowo, której Wójt Pan Roman Kłosowski podjął decyzję o jej zawiązaniu i powierzył obowiązki Prezesa Panu Robertowi Murii, który jest odpowiedzialny za wdrażanie nowych technologii. Głównym założeniem powstałej Elektrociepłowni Rosnowo Sp. z o.o. jest unowocześnianie sieci ciepłowniczej na terenie Oś. mieszkalnego w Rosnowie, co przyniesie wymierne korzyści dla środowiska oraz perspektywę bezpieczeństwa cieplnego jak również  modernizacja sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy i inwestycje, które maja na celu poprawić jakość wody i zapewnić odpowiednie jej dostawy. Nieodzownym czynnikiem gospodarki wodno- kanalizacyjnej jest oczywiście gospodarka odpadami płynnymi.

Obecnie Spółka jako jedyna w regionie zbudowała nową oczyszczalnię ścieków w m. Rosnowo. Inwestycja pod nazwą:

„ Zaprojektuj i wybuduj- rozbudowa, przebudowa (modernizacja) nowej oczyszczalni ścieków w Rosnowie” ruszyła w maju 2016 roku. Po wcześniej ogłoszonym przetargu według przepisów prawa zamówień publicznych wraz z uzyskaniem wszelkich zezwoleń lokalizacyjnych i środowiskowych Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o.o. podpisała umowę z firmą „ EKO WODROL” Sp. z o.o. na realizację projektu.

W ramach tak ogromnej inwestycji powstała oczyszczalnia ścieków o technologii wysoko sprawnego ich oczyszczania. Dysponuje  technologią zatopionych reaktorów SBR o mocy przerobowej aż 230m³/d. Główny reaktor schowany pod ziemią nie jest narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, co zarazem nie ma wpływu na negatywny rozwój flory bakteryjnej. Oczyszczalnia tego typu nie ma strefy ochronnej i jest zupełnie podobna do zabudowy mieszkalnej.

      Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o.o. zrealizowała  inwestycję przy wsparciu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Ma zagwarantowane pokrycie 90% kosztów inwestycji z 30% umorzeniem po uzyskaniu efektu ekologicznego. Reszta 10% to wkład własny Spółki. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 3.553.470 zł.

Uroczyste otwarcie i oddanie obiektu do użytku odbyło się 2 czerwca 2017r.

Wywiad z Prezesem Robertem Murii

Zdjęcia