Ciepło

Ciepło

Emisja spalin

26 luty 2019r.

Prace na kotłowni

11 kwiecień 2015r.

Rozpoczęto prace remontowe na kotłowni osiedlowej.

Od lewej Robert Murii Prezes Elektrociepłowni Rosnowo i Eugeniusz Wilczarski, pracownik firmy remontowej „ Kotlarz ” z Bydgoszczy
Robert Murii Prezes Elektrociepłowni Rosnowo oraz Eugeniusz Wilczarski, pracownik firmy „Kotlarz” przeprowadzający remont kotła WR-1,25

Jeszcze nie zakończył się sezon grzewczy 2014/2015 a Prezes Elektrociepłowni Rosnowo Robert Murii, myśląc o bezpieczeństwie energetycznym osiedla oraz o przyszłym sezonie grzewczym, podjął decyzję o remoncie kotła wodnego na kotłowni osiedlowej w m. Rosnowo. W miesiącu marcu rozpoczęto remont kapitalny kotła wodnego WR – 1,25 o mocy 1,4 MW który wymaga wymiany całego orurowania (ok. 1500 m rur o przekroju Ø 32 ), wykonania nowego obmurza oraz wymiany zaworu bezpieczeństwa. Prace zostały zlecone firmie specjalistycznej KOTLARZ z Bydgoszczy i prowadzone są pod nadzorem inspektora Urzędu Dozoru Technicznego. Koszt remontu kotła to 80 tys. zł. netto. Zakończenie prac remontowych planowane jest do 30 IV 2015 r.

System grzewczy

4 kwiecień 2013r.

Spółka działa. I to dobrze…

Modernizacja systemu grzewczego w Rosnowie kosztowała 1 662 844,73 zł netto. Spłata inwestycji na bardzo dogodnych warunkach kredytowych została rozłożona na okres 10 lat.

Podczas marcowej sesji  Rady Gminy Manowo sprawozdanie z działalności Elektrociepłowni Rosnowo spółka z o.o. złożył jej prezes Robert Murii.

Należąca w 100 procentach do gminy Manowo, spółka działa od czerwca 2011 roku i zajmuje się dostarczaniem ciepła dla mieszkańców Rosnowa. Na dzień 1 stycznia 2013 roku w spółce zatrudnionych było 10 osób. W roku 2012 spółka przystąpiła do modernizacji systemu grzewczego osiedla mieszkaniowego w Rosnowie, polegającej na wymianie sieci c.o. (z czteroprzewodowej na dwuprzewodową) i wykonanie 25 węzłów wymiennikowych dwufunkcyjnych c.o. i c.w. Od grudnia 2011 roku trwały prace projektowe mające na celu prawidłowe przygotowanie dokumentacji przetargowej zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych W przetargu wzięły udział trzy firmy z Poznania, Szczecina i Koszalina. Najlepszą ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo Inwestycyjno –Usługowe Gazopol z Koszalina. Firma ta zgodnie z projektem bez żadnych poprawek oraz zmian terminów wykonała wzorowo zadanie przebudowy systemu grzewczego na terenie osiedla w Rosnowie. Kontrola powykonawcza zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie wykazała uchybień, chwaląc za wyjątkową rzetelność i przestrzeganie wszystkich procedur przez składającego wniosek. Prace przystosowawcze ciepłowni do nowego układu zasilania osiedla w Rosnowie zostały przeprowadzone wyłącznie przy pomocy pracowników ER bez zbędnych dodatkowych kosztów i firm zewnętrznych. Obecnie zamontowane urządzenia działają poprawnie. Nowoczesny system na miarę XXI wieku pozwoli mieszkańcom na bardziej rozsądne gospodarowanie ciepłem i uniknie częstych awarii w okresie zimowym.

Węzły cieplne

3 październik 2012r.

ER sp. z o.o.: „Zastosowana automatyka węzłów cieplnych osiedla Rosnowo jest na miarę XI wieku”.

W minionym tygodniu wykonywane były próby ciśnieniowe węzłów ciepłowniczych. Bloki w południowej części Rosnowa już zostały podłączone. Te znajdujące się na północy, będą do niej podłączane sukcesywnie.

Roboty przebiegają zgodnie z planem, pracownicy Gazoplu pracowali prawie bez przerwy, a efektem jest to, że ciepło już płynie do mieszkań w Rosnowie- cieszy się Robert Murii prezes Elektrociepłowni Rosnowo sp. z o. o, który w czerwcu ubiegłego roku, podczas powstawania Spółki obiecał zmianę, mającego ponad 30 lat systemu grzewczego w Rosnowie. Także Sławomir Nowosadko prezes Gazopolu Koszalin, w sierpniu obiecał, że dotrzyma dość napiętego terminu realizacji inwestycji . Gazopol okazał się wyjątkowo solidna firmą.

W wyniku prac remontowych, termoizolację sieci wraz z węzłami cieplnymi otrzymało 19 bloków i trzy obiekty użyteczności publicznej (szkoła, przedszkole oraz klub osiedlowy) . Zbudowano 23 nowe węzły ciepłownicze pozwalające na regulowanie temperatury podawanego ciepła w zależności od warunków pogodowych . Roboty warte 1 933 778 zł wykonuje wspomniany wyżej GazopoL Koszalin. 90 procent tej kwoty stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ma ono być spłacone w ciągu 10 lat, ale jeśli uzyskane zostaną założone cele ochrona środowiska,30 procent kwoty zostanie umorzone.Wkład własny Elektrociepłowni Rosnowo to 10 procent wartości inwestycji.

Robert Murii – Prezes Elektrociepłowni Rosnowo Sp. z o.o.

System grzewczy

2 sierpień 2012r.

Podpisali umowę na przebudowę systemu grzewczego

Robert Murii, prezes Elektrociepłowni Rosnowo spółka z o.o. i Sławomir Nowosadko, prezes Gazopolu Koszalin, który podpisując umowę obiecał, że dotrzyma terminu realizacji Inwestycji.

W ciągu najbliższych dwóch miesięcy zostanie przebudowany system grzewczy osiedla mieszkaniowego w Rosnowie. Otulinę termoizolacyjną otrzyma 19 bloków i trzy obiekty użyteczności publiczne (szkoła, przedszkole oraz klub osiedlowy). Do tego wstawione zostaną 23 węzły ciepłownicze pozwalające naregulowanie temperatury podawanego ciepła w zależności od warunków pogodowych oraz wymieniona zostanie cała sieć grzewcza z czteroprzewodowej na dwuprzewodową. Zadanie za 1.933 778zł wykona Gazopol Koszalin. Oprócz tej firmy w przetargu wystartowały: Irma ze Szczecina (2.569 537 zł) oraz Termo ekologiia z Poznania (2.569 347 zł)- Dotychczas zmorą były awarie sieci ciepłowniczej, nowy system pozwoli je zniwelować – mówi Robert Murii, prezes Elektrociepłowni Rosnowo spółka z o.o. – Realizacja tej inwestycji pozwoli bezpiecznie przetrwać każdą zimę. Termomodernizacja w Rosnowie będzie nie tylko korzystna dla bezpieczeństwa bezawaryjnego dostarczania ciepła, ale także dla środowiska naturalnego. Dlatego inwestycja zyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ma ono być spłacone w ciągu 10 lat, ale jeśli uzyskane zostaną założone cele ochrony środowiska, 30 procent otrzymanej kwoty zostanie umorzone. Wkład własny Elektrociepłowni Rosnowo to 10 procent wartości inwestycji.

Spółka Elektrociepłownia Rosnowo powstała w czerwcu ubiegłego roku. Już wtedy jej prezes – Robert Murii obiecywał, że zmieniony zostanie, mający ponad 30 lat, system grzewczy w Rosnowie. Teraz słowa dotrzymuje: Gazopol już 5 września wejdzie na „plac budowy”. Będzie miał 70 dni na wykonanie zadania.