Woda

Woda

Woda do picia, działki

17 maj 2016r.

Bez ciężkich tobołów…

Bardzo duże udogodnienie, dla korzystających z działek rekreacyjnych w Rosnowie, uczyniła tamtejsza Elektrociepłownia. Na prośbę mieszkańców, udostępniła działkowiczom punkt czerpania wody pitnej. Dotychczas działkowicze ze swoich domów nosili ciężkie zapasy wody. Teraz mogą korzystać ze znakomitego, jedynego w regionie płynu…

Baniak

16 kwiecień 2016r.

Zaspakajamy ciekawość

Wielu mieszkańców Rosnowa spacerując w okolicy „Orlika” zadaje pytanie – co to za wielki niebieski zbiornik i do czego służy?

Zaspakajając ciekawość mieszkańców Elektrociepłownia Rosnowo informuje, że instalacja zbiornika ma służyć do płukania sieci kanalizacji sanitarnej. Zbiornik o pojemności 16 m³ został zamontowany na początku sieci kanalizacji ściekowej Ø 500 , będzie napełniany wodą raz w tygodniu z miejscowego jeziora a upust wody ze zbiornika posłuży do płukania kolektora ściekowego. Mieszkańcy Rosnowa zużywają średnio w miesiącu
ok. 4500 m³ wody, w latach dziewięćdziesiątych było to ok. 11000 m³. Na radykalne zmniejszenie zużycia wody miało wpływ zamontowanie liczników w lokalach mieszkalnych. Mała ilość odprowadzanych ścieków doprowadza do zalegania i zagniwania nieczystości w kolektorze. Aby temu zapobiegać trzeba często płukać sieć kanalizacyjną wozem asenizacyjnym co jest zabiegiem kosztownym. Instalacja zbiornika również będzie skuteczna i efektywna a tym samym obniży koszty związane z płukaniem kolektora.

Prace porządkowe

12 maj 2015r.

Prace porządkowe na hydroforni Elektrociepłowni Rosnowo

Trwają prace porządkowe na terenie hydroforni dolnej której właścicielem jest Elektrociepłownia Rosnowo. Pracownicy Elektrociepłowni Rosnowo porządkują teren wokół hydroforni wymieniają ogrodzenie, zniwelują teren na którym zostanie posiana trawa oraz zostaną posadzone tuje i rośliny ozdobne. Teren hydroforni wymaga dużej estetyki zewnętrznej, ponieważ znajduje się przy drodze, gdzie często spacerują mieszkańcy, jak i przyjezdni turyści korzystający z naszego pięknego regionu.

Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej

8 luty 2015r.

Nowe inwestycje Elektrociepłowni

Od lewej: Robert Murii –prezes ER sp. z o.o. i Bogdan Janiec – kierownik ER sp. z o.o.

Elektrociepłownia Rosnowo sp. z o.o. prócz dostarczania ciepła mieszkańcom również stała się odpowiedzialna za gospodarkę wodno -kanalizacyjną w Rosnowie.- To pierwszy etap przejmowania przez spółkę zadań związanych z dziedziną wody i ścieków na terenie Gminy Manowo – mówi Robert Murii, prezes zarządu spółki. Od stycznia 2015 roku Elektrociepłownia przejęła od gminy sieć wodociągową w Rosnowie. Obecnie trwa uzupełnianie i podpisywanie przez mieszkańców umów ze spółką. Znaczące jest by formalno-prawnie uporządkować umowy w związku z przygotowywaną inwestycją podłączenia wsi do górnej hydroforni. Na osiedlu w Rosnowie spółka poczyniła pierwsze kroki w uporządkowaniu gospodarki ściekowej. Co dwa tygodnie czyszczony jest główny kolektor specjalnym wozem asenizacyjnym specjalnie zakupionym do tego celu przez spółkę. Został również naprawiony odcinek metodą wpustową koło bloku numer 7 i 11. Takich załamań jest jeszcze cztery i w miarę możliwości finansowych będziemy naprawiać wadliwe odcinki.
– Nadmienię, iż przez ostatnie lata poprzednia firma użytkująca nie poczyniła żadnych starań w kierunku
poprawienia stanu technicznego sieci kanalizacyjnej, co również niekorzystnie odbija się na prawidłowym funkcjonowaniu oczyszczalni ścieków – dodaje R. Murii.
– Zagniły ładunek ścieków zalegający w kanałach powoduje zniszczenie flory bakteryjnej na oczyszczalni,
dlatego czynimy wszelkie możliwe działania by w okresie wiosenno – letnim nie dopuścić do takich wypadków.
Najważniejszym w tym roku zadaniem jest uzyskanie wszelkich zezwoleń i opracowań w celu ogłoszenia przetargu na budowę nowej oczyszczalni. Jest to proces dość skomplikowany i złożony w czasie, lecz już na
dzień dzisiejszy spółka ma za sobą połowę drogi legalizacyjnej dla tego przedsięwzięcia.
– Chcę by nasza inwestycja była wzorcowa w regionie z najnowszą technologią, przyjazna dla środowiska i
wykonana według europejskich standardów, co wymaga cierpliwości i rzetelnego podejścia do wszelkich norm
prawnych i technicznych – twierdzi Prezes i dodaje: – Nie zaniedbujemy również prac modernizacyjnych na kotłowni. W tym roku, pod koniec marca firma Kotlarz z Bydgoszczy, wykona niezbędną wymianę układu
ciśnieniowego w kotle WR 1,5. Koszt takiej inwestycji naprawczej to 81 tyś zł netto, ale za te pieniądze między
innymi zostanie zrobione 2 km orurowania wewnętrznego, które bezpośrednia współpracuje z głównym paleniskiem. Zewnętrzne prace kotłów w tym leje, ruszta, sklepienia wykonaliśmy przy współudziale mojej
wspaniałej załogi z kierownikiem Bogdanem Jańcem na czele – chwali Prezes.
Firma jest w dobrej kondycji finansowej, bez której nie byłbym w stanie obiecać mieszkańcom tak poważnych
inwestycji zapewniających poprawę bezpieczeństwa cieplnego i również wodno- kanalizacyjnego.