Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Jesteśmy odpowiedzialni za przyszłe pokolenia. Właśnie dlatego dnia 14 września 2016 roku odebraliśmy z rąk Prezesa Polskiej Fundacji Ekologicznej Certyfikat GREEN CERTIFICATE, poświadczając tym samym, że niezależnie od okoliczności będziemy realizować wcześniej ustaloną strategię ekologiczną, wzmacniając proekologiczny wizerunek miejsca w którym pracujemy.

Certyfikat stanowi zobowiązanie do ciągłego, kompleksowego tworzenia i udoskonalania proekologicznych rozwiązań, działań i zachowań.

Dbamy  o estetykę miejscowości, o zieleń, nasadzenia, kosimy trawę stawiamy ławki w parkach , budujemy fontanny. Staramy się, aby Rosnowo Bonin Manowo były pięknymi miejscowościami  w których mieszkańcom dobrze się żyje i do której turyści będą chcieli przyjeżdżać. Pomagamy szkole, przedszkolu, sportowcom, seniorom itd.