Budowa oczyszczalni

Ścieki

Oczyszczalnia

19 lipiec 2016r.

Rośnie nowa oczyszczalnia ścieków

„Pełną parą” idą roboty przy rozbudowie i przebudowie (modernizacji) oczyszczalni ścieków w Rosnowie. Wykonawca – firma Ekowodrol Sp. z o.o. z Koszalina realizuje projekt w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach inwestycji powstanie oczyszczalnia ścieków w technologii wysoko sprawnego oczyszczania ścieków. Termin zakończenia robót planowany jest na 31 lipca 2017 r. Inwestor – Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o. o. realizuje inwestycję przy wsparciu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Oczyszczalnia

18 maj 2016r.

Ruszyła budowa nowej oczyszczalni ścieków

Symboliczny początek budowy: Robert Murii, prezes Elektrociepłowni Rosnowo, wbija pierwszy szpadel na budowie.

W maju wystartowała budowa nowej oczyszczalni ścieków – inwestycja długo oczekiwana przez mieszkańców Rosnowa. Budowlane roboty wykonuje firma Ekowodrol z Koszalina, która wygrała przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie obiektu, a także obiecała zakończyć prace do lipca 2017 r. Nowa oczyszczalnia będzie dysponowała technologią zatopionych reaktorów SBR i będzie mogła przerabiać aż 230m3 ścieków na dobę. Zostanie zbudowana za kwotę 3.553.470 zł. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z wkładu własnego Elektrociepłowni Rosnowo.

Oczyszczalnia

15 luty 2016r.

Modernizacja oczyszczalni ścieków

Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o.o. podpisała umowę z firmą Ekowodrol Sp. z o.o. na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” rozbudowy i przebudowy (modernizacji) oczyszczalni ścieków w Rosnowie. W ramach inwestycji powstanie oczyszczalnia ścieków w technologii wysoko sprawnego oczyszczania ścieków. Termin zakończenia robót planowany jest na 31 lipca 2017 r. Elektrociepłownia będzie realizowała inwestycję przy wsparciu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Sieć kanalizacyjna

13 wrzesień 2015r.

Naprawa osiedlowej sieci kanalizacyjnej

Po prawej: naprawa sieci kanalizacyjnej przy samolocie.
Od prawej: Prezes Robert Murii oraz pracownicy Elektrociepłowni.
Naprawa sieci kanalizacyjnej przy bloku nr 12 – pracownicy firmy MIREX
Wymiana hydrantu przy bloku nr 18 od lewej: Stanisław Ramiączek i Jerzy Kruk – pracownicy Elektrociepłowni

Od lutego trwają roboty związane z naprawą sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Mieszkaniowym w Rosnowie.

Inwestorem jest Elektrociepłownia Rosnowo sp. z o.o. – operator miejscowej oczyszczalni ścieków. Remont najbardziej zniszczonych odcinków kanalizacji jeszcze na początku roku obiecywał Prezes Robert Murii. Jak się okazuje, sieć ta nie była remontowana od 50 lat (czyli od początku istnienia). Jej stan techniczny ma negatywny wpływ na pracę oczyszczalni ścieków, a także na środowisko gruntowo – wodne. Część odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wymagała niezwłocznej naprawy. Pierwsze prace zostały wykonane już w lutym tego roku. Wtedy to został naprawiony odcinek przy blokach nr 7 i nr 11. Obecnie zostały naprawione kolejne odcinki załamanej sieci: przy samolocie, obok sklepów i przy blokach nr 12 i nr 1 (łączny koszt 8 tys. zł). W ramach poprawienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego zostały wymienione hydranty przy bloku nr 18 i samolocie – sklepy ( koszt 5.000 zł ). Wszystkie naprawy zostały poprzedzone tele-inspekcją kanalizacji, która pozwoliła na ocenę jej stanu technicznego. Większość prac związanych z naprawą sieci została wykonana własnym nakładem Spółki.

Oczyszczalnia

7 wrzesień 2014r.

Nowa inwestycja gminnej spółki w Rosnowie

Rozmowa z Robertem Murii, prezesem firmy Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o.o.

– Jednym z ważnych problemów w Rosnowie jest brzydki zapach unoszący się ze starej wyeksploatowanej oczyszczalni ścieków. Co Pana spółka  – Elektrociepłownia Rosnowo, po pełnoprawnym jej przejęciu w przyszłym roku, ma zamiar z tym zrobić?

-Długo rozważałem wiele koncepcji naprawy lub modernizacji starej technologii  z lat 70., niestety ten typ odsłoniętej starej oczyszczalni typu „nerkowego” pomimo drogiego remontu nie gwarantuje poprawy jakości oczyszczenia ścieków i likwidacji przykrych zapachów w czasie wysokich letnich temperatur.

– Więc jakie rozwiązanie Pan proponuje mieszkańcom Rosnowa ?

-Pewnego ciepłego popołudnia wybraliśmy się z Wójtem i Radnymi Gminy do Żydowa gm. Polanów, by przekonać się czy faktycznie nowe technologie spełniają oczekiwania okolicznych mieszkańców. Okazało się ,że pomimo temperatury powyżej 25oC na dworze, nie przeszkadzało to w prawidłowym funkcjonowaniu oczyszczalni ścieków typu SBR o mocy przerobowej 200 m3/d. Główny reaktor schowany pod ziemią nie jest narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, co zarazem nie ma wpływu na negatywny rozwój flory bakteryjnej. Oczyszczalnia tego typu nie ma strefy ochronnej i jest zupełnie podobna do zabudowy mieszkalnej. Jednogłośnie podjęliśmy decyzję, że jest to taki typ technologii, który spełnia wszelkie kryteria i normy dla umiejscowienia w Rosnowie.

– Decyzja świetna, ale skąd środki na taką nową oczyszczalnię?

-Jestem po wizycie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i już dzisiaj mogę rozpocząć działania. Mamy zagwarantowane 90% kosztów inwestycji z 30% umorzeniem po uzyskaniu efektu ekologicznego. Reszta 10% to koszt własnego wkładu, który jestem gotów ponieść.

– Tak nowoczesna technologia zapewne jest drogim wyzwaniem.

-Najważniejsze, że przyjdzie taki czas dla mieszkańców Rosnowa kiedy w ciepły wieczór nikt nie będzie cierpiał z powodu przykrego zapachu. O cenie zadecyduje ogłoszony przetarg według przepisów prawa zamówień publicznych. Na dzień dzisiejszy opracowywana jest szeroko rozumiana dokumentacja techniczna wraz z uzyskiwaniem wszelkich zezwoleń lokalizacyjnych i środowiskowych. W przyszłym roku ogłosimy przetarg i jak ułoży się po mojej myśli ruszymy z inwestycją pt. „zaprojektuj i wybuduj nową oczyszczalnię w Rosnowie”.