Oferta na węgiel

      W dniu 31.07.2017r. w siedzibie Spółki – „Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o.o.” odbyło się otwarcie ofert na dostawę 2000 ton węgla kamiennego do celów energetycznych na rok 2017/2018.

Postępowanie zostało przeprowadzone bez zastosowania przepisów ustawy: „Prawo zamówień publicznych”

      W załączeniu przedstawiamy protokół z otwarcia ofert.

Załączniki:

  1. Protokół z otwarcia ofert na dostawy węgla