Wymiana komina

Wymiana komina

      Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o.o. mając na uwadze cele
i zadania związanie z ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem energetycznym dla mieszkańców zrealizowała kolejne przedsięwzięcie jakim była budowa nowego komina i wymiana wentylatorów wyciągu spalin odpylających w kotłowni w Rosnowie.

      Inwestycja opiewa na kwotę 271.276,50 tyś. złotych. Wykonawcą w/w robót była firma „ ASD Construction” z siedzibą w Końskich. Wysokość nowego komina wynosi 35 m. Prace remontowe przebiegły sprawnie nie utrudniając dostaw ciepłej wody dla mieszkańców osiedla w Rosnowie.
Nowy system odpylający działa ze sprawnością o 30% większą niż poprzedni co naturalnie pozytywnie wpłynie na jakość środowiska oraz zdrowie naszych mieszkańców.
Miejscowość Rosnowo oprócz aspektu ekologicznego zyskała również nową reklamę w postaci ogromnego napisu na kominie.

Marlena Ceglarek

ZDJĘCIA